Kim jesteśmy

Strona prawodoglosu.pl to zbiór treści tworzonych przez organizacje społeczne w różny sposób zaangażowane w proces wyborczy.

Treści wyborcze tworzą:

mamprawowiedziec.pl
watchdog.org.pl
batory.org.pl
hfhr.pl
odpowiedzialnapolityka.pl
https://www.facebook.com/WolneSady/

Strona powstaje dzięki wsparciu https://www.funduszobywatelski.pl/