Przymiotniki wyborcze

Zgodnie z art. 127 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

Co to oznacza?

Powszechność

Równość

Bezpośredniość

Tajność