Podstawa prawna

Zgodnie z art. 127 ust. 1 Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Zasada powszechności wyborów oznacza, że każdy osoba uprawniona do głosowania (czyli posiadająca czynne prawo wyborcze) powinna mieć możliwość oddania głosu. Władze nie mogą pozbawiać nikogo, komu Konstytucja przyznaje prawa wyborcze, prawa do głosowania, ani też utrudniać oddania głosu – ani poprzez uchwalanie ustaw, ani też poprzez działania faktyczne. Wprowadzane obecnie przez rządzących zmiany w sposobach głosowania mogą doprowadzić do tego, że część wyborców nie będzie mogła oddać głosów, na przykład ze względu na kwarantannę, pobyt w miejscu innym niż miejsce meldunku i niemożność dopisania się do rejestru wyborców lub pobyt za granicą.

PLIKI DO POBRANIA 

WŁĄCZ SIĘ

Pomóż nam zbierać przypadki niemożności zagłosowania wypełniając powyborczą ankietę (będzie dostępna tutaj) lub przesłanie swojej historii (np. niemożności dopisania się do spisu wyborców) mailem na adres: inicjatywa@hfhr.pl

 

 

 

Podstawa prawna

Kim jesteśmy